Zelfvertrouwen olie - Zilte Zusjes

Zelfvertrouwen olie

16,95

Deze olie helpt je om je zelfvertrouwen op te bouwen en ondersteunt je met het nemen van dappere stappen

10 ml zelfvertrouwen olie van de groene linde.
Fijn om te gebruiken met de amethist edelsteen roller of de rozekwarts roller.

 

Beschikbaarheid: Op voorraad

Ingrediënten

Den Grove, Latschenkiefer, Lavendel, Vetiver, Dragon, Citroen, Bergamot

Ik kom heel veel mensen tegen die me vertellen dat ze geen zelfvertrouwen hebben. Een heel lastig te doorgronden probleem. Hoe is het gekomen dat je een gebrek aan zelfvertrouwen hebt? Je kunt je afvragen of je in je jeugd opbouwend met je is om gegaan. Of ben je veel gepest of zijn fouten die je maakte afgestraft? Dit zijn maar een paar voorbeelden die er voor hebben gezorgd dat je zelfvertrouwen is beschadigd.

Deze geurfrequentie helpt je om al het oude zeer te verwerken. De lage trilling die de wonden in je aura hebben achtergelaten worden verhoogd, de belemmering wordt als het ware los getrild. Je kunt dit ervaren doordat je gevoelens en beelden van vroeger op de voorgrond treden. Je bent nu aan het loslaten. Dit kan misschien wat heftig overkomen, maar je bent nu op de goede weg. Nadat je het oude trauma hebt verwerkt kan je gaan bouwen aan je zelfvertrouwen. Ook dit doe je met deze geur.

De geur helpt je als steun wanneer je voor jou lastige dingen moet aanpakken. Ze sterkt je en maakt je dapper.

Tips in gebruik

  • Fijn om te gebruiken met de amethist edelsteen roller of de rozekwarts roller.
  • Maak een lekker bad voor jezelf klaar of een voetbad doet ook al wonderen!
  • Spray 2 tot 3 keer per dag de aura spray om je heen. Neem hier even de tijd voor
  • Draag het flesje van de blend bij je of leg deze onder je kussen neer zodat je de hele tijd de frequentie in jouw energieveld voelt
  • Draag een Tijgeroog steen bij je om jouw zelfvertrouwen extra te ondersteunen. Deze steen zorgt ervoor dat je wat steviger in je schonen staat
Veilig gebruik

Het is voor ons belangrijk om onderstaande gezondheidswaarschuwingen (conform Europese wetgeving) toe te lichten. Wij willen dat jij de olie veilig en met vertrouwen kan gebruiken.

Deze veiligheidstekens moeten op vaten van 1000 liter, maar ook op onze kleine flesjes van 10 ml. Er wordt geen rekening gehouden met de dosering.

Je maakt gebruik van etherische olie voor je welzijn, en dat kan gerust. Zolang je weet wat je doet. Houd je daarom aan de richtlijnen en geniet van deze wondertjes uit de natuur.

We wijzen erop dat we met onze beschrijving van het product GEEN claims willen doen. Voor de volledigheid verwijzen we je naar onze Medische Disclaimer.

Tevens willen je conform Europese wetgeving wijzen op het volgende:

Lavendelolie

Signaalwoord:Waarschuwing
H315Veroorzaakt huidirritatie.
H317Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H412Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 
P101Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102Buiten het bereik van kinderen houden.
P261Inademing van damp, gas, nevel, rook, spuitnevel, stof vermijden.
P280Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P321Specifieke behandeling vereist (zie aanvullende EHBO-instructie op dit etiket).
P501Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in

Andere suggesties…

Winkelwagen
INCIA Vloeibare Handzeep Gevoelige Huid
NEW BRAND ALERT

GRAtis

Ontvang een gratis INCIA handzeep twv €6,95 bij besteding aan €50 aan natuurlijke verzorging!

Geldig op alle producten van Incia, shea butter & mango/frambozenzalf.